Diskusný večer, hlavná téma: prednáška „1. ČO HĽADÁTE?“

Dátum, miesto
20/02/2018
18:00

Miesto podujatia
Hotel COMFORT (Business room) Nitra

Školská 1
Nitra
Slovakia

Podujatia na tomto mieste


Ve svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina

Otvorené diskusné večery slúžia ku vzájomnej výmene myšlienok inšpirovaných prvými prednáškami diela Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina a ku vzájomnej podpore pri poznávaní duchovných a etických stránok života.

Hlavná téma večera: prednáška „1. ČO HĽADÁTE?“

 

Diskusii môže napomôcť, ak sa pred samotným stretnutím oboznámite s uvedenou prednáškou a sami pre seba pouvažujete nad jej obsahom.

Organizátor: Nadácia Posolstva Grálu na Slovensku

Kontaktná osoba:

            Pavol Sokol 0908 766 556
           Ján Spišiak 0908 073 056

Vstup voľný

Hotel COMFORT
„Business room“ v podkroví
Školská 1, Nitra


Loading Map....