Diskusný večer, hlavná téma: prednáška „10. DETSKOSŤ“

Dátum, miesto
01/02/2019
18:00

Miesto podujatia
Hotel Poľana, Zvolen, malý salónik na 2. poschodí

Námestie SNP 64/2
Zvolen
Slovakia
Navigácia k miestu pudujatia

Podujatia na tomto mieste


Ve svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina

Otvorené diskusné večery slúžia ku vzájomnej výmene myšlienok inšpirovaných prvými prednáškami diela Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina a ku vzájomnej podpore pri poznávaní duchovných a etických stránok života.

Hlavná téma večera: prednáška „10. DETSKOSŤ“

 

Diskusii môže napomôcť, ak sa pred samotným stretnutím oboznámite s uvedenou prednáškou a sami pre seba pouvažujete nad jej obsahom.

Organizátor: Nadácia Posolstva Grálu na Slovensku

Kontaktná osoba:

          Ján Spišiak 0908 073 056

          Igor Vojtek ml.  0907 827 686

Vstup voľný