Diskusný večer, hlavná téma: prednáška „2. VOLANIE PO POMOCNÍKOVI“

Dátum, miesto
19/05/2018
17:00

Miesto podujatia
Hotel Arcade, Banská Bystrica

Námestie SNP 5
Banská Bystrica
Slovakia

Podujatia na tomto mieste


Ve svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina

Otvorené diskusné večery slúžia ku vzájomnej výmene myšlienok inšpirovaných prvými prednáškami diela Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina a ku vzájomnej podpore pri poznávaní duchovných a etických stránok života.

Hlavná téma večera: prednáška „2. VOLANIE PO POMOCNÍKOVI“

 

Diskusii môže napomôcť, ak sa pred samotným stretnutím oboznámite s uvedenou prednáškou a sami pre seba pouvažujete nad jej obsahom.

Organizátor: Nadácia Posolstva Grálu na Slovensku

Kontaktná osoba:

Daniela a Karol Búgelovci 0902 620 307
Igor Vojtek sen.  0918 417 186

Vstup voľný


Loading Map....