Diskusný večer, hlavná téma: prednáška „7. VZOSTUP“

Dátum, miesto
16/11/2018
18:00

Miesto podujatia
Hotel Poľana, Zvolen, malý salónik

Námestie SNP 64/2
Zvolen
Slovakia

Podujatia na tomto mieste


Ve svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina

Otvorené diskusné večery slúžia ku vzájomnej výmene myšlienok inšpirovaných prvými prednáškami diela Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina a ku vzájomnej podpore pri poznávaní duchovných a etických stránok života.

Hlavná téma večera: prednáška „7. VZOSTUP“

 

Diskusii môže napomôcť, ak sa pred samotným stretnutím oboznámite s uvedenou prednáškou a sami pre seba pouvažujete nad jej obsahom.

Organizátor: Nadácia Posolstva Grálu na Slovensku

Kontaktná osoba:

          Ján Spišiak 0908 073 056

          Igor Vojtek  0907 827 686

Vstup voľný


Loading Map....