Diskusný večer, hlavná téma: šiesta prednáška „Mlčanie“

Dátum, miesto
16/03/2018
17:30 - 19:30

Miesto podujatia
Aura centrum, Zelená miestnosť, Prievidza

Kukučínova 5
Prievidza
Slovakia

Podujatia na tomto mieste


Ve svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shinaOtvorené diskusné večery slúžia ku vzájomnej výmene myšlienok inšpirovaných prvými prednáškami diela Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina a ku vzájomnej podpore pri poznávaní duchovných a etických stránok života.

Hlavná téma večera: šiesta prednáška „MLČANIE“

 

Diskusii môže napomôcť, ak sa pred samotným stretnutím oboznámite s uvedenou prednáškou a sami pre seba pouvažujete nad jej obsahom.

Organizátor: Nadácia Posolstva Grálu na Slovensku

Kontaktná osoba: Roman Levický, tel.: 0903 653 660

Vstup voľný


Loading Map....