Diskusný večer, hlavné témy: DESATORO – prikázanie deviate a prikázanie desiate

Dátum, miesto
28/11/2018
17:30

Miesto podujatia
priestory Nadácie Posolstva Grálu na Slovensku

Páričkova 21
Bratislava
Slovakia

Podujatia na tomto mieste


Aj nasledujúci diskusný večer môže byť pre ľudí hľadajúcich pravé hodnoty, vhodnou príležitosťou pre vzájomnú výmenu myšlienok inšpirovaných výkladom Abd-ru-shina k prikázaniam Desatora, s cieľom navzájom sa podporiť pri poznávaní duchovných a etických stránok života.

Abd-ru-shin v knihe Desatoro Božích prikázaní a Otčenáš odkrýva plný význam Božích prikázaní. Vo svojej podstate sú tieto vlastne dobre mienenými radami, ktoré nám majú pomôcť a byť nám spoľahlivým usmernením pri putovaní pozemským životom a tiež v celom našom bytí vôbec.

Hlavné témy večera:

Prikázanie deviate „NEBUDEŠ BAŽIŤ PO ŽENE BLÍŽNEHO SVOJHO!“

Prikázanie desiate „NEBUDEŠ ŽIADOSTIVÝ DOMU, DVORA, DOBYTKA SVOJHO BLÍŽNEHO A VŠETKÉHO, ČO JE JEHO!“

 

Diskusii môže napomôcť, ak sa pred samotným stretnutím oboznámite s výkladom autora k uvedeným prikázaniam a sami pre seba pouvažujete nad jeho obsahom.

Organizátor: Nadácia Posolstva Grálu na Slovensku

Kontaktná osoba: Tomáš Mešťánek, tel.: 0949 251 955

Vstup voľný


Loading Map....