Diskusný večer, téma: DESATORO „Desiate prikázanie“

Dátum, miesto
13/06/2019
17:30 - 19:15

Miesto podujatia
Lučenec, Komenského 2

Komenského 2
98401 Lučenec
Slovakia
Navigácia k miestu pudujatia

Podujatia na tomto mieste


Otvorené diskusné večery slúžia ku vzájomnej výmene myšlienok inšpirovaných dielom Abd-ru-shina a ku vzájomnej podpore pri poznávaní duchovných a etických stránok života. Konajú sa obvykle raz za mesiac.

Abd-ru-shin ukazuje v knihe  DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ plný význam týchto spoľahlivých pomocí a  usmernení, ktoré sú oporou pre celé ľudské bytie.

Hlavná téma večera:

Desiate prikázanie NEBUDEŠ ŽIADOSTIVÝ DOMU, DVORA, DOBYTKA SVOJHO BLÍŽNEHO A VŠETKÉHO, ČO JE JEHO!

Diskusii môže napomôcť, ak pred samotným stretnutím pouvažujete na tým, ako Desatoro vzniklo, aká je jeho aktuálnosť pre dnešnú dobu a oboznámite sa s vysvetleniami Desiateho prikázania a pouvažujete nad ich významom.

Organizátor: Nadácia Posolstva Grálu na Slovensku

Kontaktná osoba:  Andrej Cifra 0903 570 887

Účastníkom odporúčame z organizačných dôvodov potvrdiť  svoju účasť deň vopred telefonicky alebo prostredníctvom sms správy kontaktnej osobe.

Vstup voľný