Prednáška: Musí byť predsa nejaká kniha, v ktorej je všetko jasne vysvetlené

Dátum, miesto
20/02/2019
17:30

Miesto podujatia
Dom kultúry Ružinov (miestnosť č.271 na 1. poschodí vľavo)

Ružinovská 28
Bratislava
Slovakia
Navigácia k miestu pudujatia

Podujatia na tomto mieste


Nadácia Posolstva Grálu a nezisková organizácia Svet Grálu
pozývajú na prednášku

Musí byť predsa nejaká kniha, v ktorej je všetko jasne vysvetlené

Nejeden človek v sebe nosí tušenie, že tu na Zemi je niečo, čo by chcel určite nájsť a bližšie spoznať. Neraz sa toto tušenie premení na túžbu, ozajstné hľadanie čohosi, čo človek bytostne postráda; niečoho čo nevie celkom presne postihnúť, pomenovať. Ak sa táto snaha naplní, možno hovoriť o životnom šťastí. Najmä, ak takto objavil hodnoty, ktoré presahujú rámec pominuteľnosti a dávajú mu spoznať ozajstný zmysel ľudského bytia…

Prednášajúci: Igor Vojtek st.

Vstup voľný

Leták na stiahnutie