Posolstvo Grálu

Ve svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina

Tri zväzky diela „Vo svetle Pravdy“ zahŕňajú celkovo 168 prednášok, ktoré obsahovo na seba nadväzujú a podávajú úplný obraz celého stvorenia.

Tento rozsiahly výklad sveta, ktorý vychádza zo známych prírodných zákonov, umožňuje čitateľovi spoznať skryté súvislosti bytia a tým mu ponúka hodnotné životné pomoci.

Čítaj viac »

Abd-ru-shin

Abd-ru-shin

Abd-ru-shin, občianskym menom Oskar Ernst Bernhardt, sa narodil 18. apríla 1875 v Bischofswerde, neďaleko Drážďan. Dielo „Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“, ktorého je autorom, napísal pod menom Abd-ru-shin. Je zložené z perzsko-arabských prvkov s významom „Služobník Svetla“.

Detstvo, ktoré prežil Oskar Ernst Bernhardt v Bischofswerde, bolo šťastné. Na jeho školské vzdelanie nadväzovalo obchodné vzdelanie, ktoré dokončil v Drážďanoch.

Čítaj viac »

Desatoro Božích prikázaní

Autor ukazuje v tejto knihe plný význam desiatich Božích prikázaní, ktoré určujú celý ľudský život a sú pomocou vo všetkých jeho dejoch až za hranice smrti. Prikázania sú spoľahlivým usmernením pre celé naše bytie.

Čítaj viac »

História vzniku diela „Vo svetle Pravdy“

Abd-ru-shinovo dielo „Vo svetle Pravdy Posolstvo Grálu“ vznikalo postupne v období asi dvadsiatich rokov. Spočiatku vo forme tzv. Listov Grálu, ako aj verejných prednášok. Následne v roku 1926 vyšlo malé vydanie Posolstva Grálu a potom v roku 1931 veľké jednozväzkové vydanie.

Čítaj viac »

Nadácia Posolstva Grálu

Stuttgart, Lenzhalde

Nadácia Posolstva Grálu (Stiftung Gralsbotschaft) je všeobecne prospešná inštitúcia. Založená bola v roku 1951 na podnet pani Marie Bernhardt, vdove po autorovi „Posolstva Grálu“. Nadácia ponúka radu vybraných kníh k základným otázkam ľudského bytia. Ústredné miesto v knižnej rade nakladateľstva patrí dielu „Vo Svetle Pravdy“ od Abd-ru-shina. K tomuto zásadnému svetonázorovému dielu, ktoré bolo doposiaľ preložené do 23 jazykov a je dostupné približne v 90 krajinách sveta, sa pridružuje množstvo ďalších kníh.

Čítaj viac »