Nadácia Posolstva Grálu

Stiftung Gralsbotschaft Hauptsitz Stuttgart
Nadácia Posolstva Grálu (Stiftung Gralsbotschaft) je všeobecne prospešná inštitúcia. Založená bola v roku 1951 na podnet pani Marie Bernhardt, vdove po autorovi „Posolstva Grálu“. Nadácia ponúka radu vybraných kníh k základným otázkam ľudského bytia. Ústredné miesto v knižnej rade nakladateľstva patrí dielu „Vo Svetle Pravdy“ od Abd-ru-shina. K tomuto zásadnému svetonázorovému dielu, ktoré bolo doposiaľ preložené do 22 jazykov a je dostupné približne v 90 krajinách sveta, sa pridružuje množstvo ďalších kníh.

Nadácia Posolstva Grálu publikuje výhradne „vydanie z poslednej ruky“ diela „Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ od Abd-ru-shina. Autor vo svojich posledných pozemských rokoch dielo prepracoval a prednášky nanovo usporiadal s tým, že sa má naďalej vydávať už len v tejto podobe. Týmto výslovným prianím autora, ako ho oznámila Maria Bernhardt a Irmingard Bernhardt, je Nadácia Posolstva Grálu viazaná.

Dôležitým ideovým cieľom vytýčeným pre vydávanie všetkých publikácií nakladateľstva Nadácie Posolstva Grálu je sprostredkovávať trvalé hodnoty a podnety pre uvedomelý život.

***

Podpora poznávania duchovnej a etickej oblasti života a celostných životných súvislostí na základe myšlienok diela „Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ je cieľom verejnoprospešnej organizácie:

Nadácia Posolstva Grálu na Slovensku
sídlo: 979 01 Rimavská Sobota, Svätoplukova 18
zapísaná v registri nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
pod č. 203/Na-2002/1133 dňa 8. 2. 2016
bankové spojenie:
ČSOB, a.s., IBAN: SK2375000000004022863948

email: kontakt@nullnadaciaposolstvagralu.sk

 

Vydávanie diela „Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ a nadväzujúcej literatúry v slovenskom jazyku, zabezpečuje vydavateľstvo EFEZUS spol. s r.o. so sídlom v Slovenskej Ľupči.