Desatoro Božích prikázaní

Autor ukazuje v tejto knihe plný význam desiatich Božích prikázaní, ktoré určujú celý ľudský život a sú pomocou vo všetkých jeho dejoch až za hranice smrti. Prikázania sú spoľahlivým usmernením pre celé naše bytie.

Výklad Otčenáša pomáha hľadajúcim správne pochopiť hlboký význam tohto „kľúča k ríši Božej“, a tým i Ježišovo posolstvo pre ľudstvo.

Obsah

  1. JA SOM PÁN, TVOJ BOH! NEBUDEŠ MAŤ INÝCH BOHOV OKREM MŇA!
  2. NEZNEUŽIJEŠ MENO PÁNA, SVOJHO BOHA!
  3. DEŇ SVIATOČNÝ MÁŠ SVÄTIŤ!
  4. MÁŠ CTIŤ OTCA I MATKU!
  5. NEZABIJEŠ!
  6. NENARUŠÍŠ MANŽELSTVO!
  7. NEBUDEŠ KRADNÚŤ!
  8. NEVYDÁŠ KRIVÉHO SVEDECTVA PROTI BLÍŽNEMU SVOJMU!
  9. NEBUDEŠ BAŽIŤ PO ŽENE BLÍŽNEHO SVOJHO!
  10. NEBUDEŠ ŽIADOSTIVÝ DOMU, DVORA, DOBYTKA SVOJHO BLÍŽNEHO A VŠETKÉHO, ČO JE JEHO!