Právne upozornenie a prehlásenie k ochrane osobných údajov

Túto internetovú stránku prevádzkuje

Stiftung Gralsbotschaft
Lenzhalde 15
70192 Stuttgart
Deutschland

Tel. č.: + 49 7156 9532-15
Fax: + 49 7156 18863
E-Mail: info@nullgral.de

Ust-ID-Nr.: DE 147839347

Predseda: Michael Oort

Darcovský účet:

Baden-Württembergische Bank
BIC: SOLADEST600
IBAN: DE06 6005 0101 0002 4489 07

Nakladateľstvo Stiftung Gralsbotschaft je podľa občianskeho práva nadácia a je zapísaná v zozname nadácií Regierungspräsdiums Stuttgart.

Prehlásenie k ochrane osobných údajov

1. Rozsah platnosti

1.1 Nasledujúce zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú k používaniu internetových stránok www.posolstvo-gralu.org. Túto stránku prevádzkuje Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Nemecko.

1.2 Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, najmä pokiaľ ide o ochranu súkromia pri spracovávaní a využívaní týchto informácií. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a používané v súlade s ustanoveniami nemeckého zákona „Telemediengesetz“ (TMG) a Spolkového zákona o ochrane osobných údajov (ACT).

2. Automatizovaný zber a spracovanie údajov v prehliadači

2.1 Náš server zbiera, automaticky a dočasne na každej stránke ukladá, v súboroch protokolu servera nasledujúce, prehliadačom prenášané informácie (ak ste túto možnosť nedeaktivovali):

  • IP adresa počítača vysielajúceho požiadavku
  • požiadavka klienta
  • kód odpovede HTTP
  • internetová stránka, z ktorej ste nás navštívili (odkazujúce URL)
  • čas požiadavky
  • typ prehliadača a jeho verzia
  • používaný operačný systém vysielajúceho počítača

K osobnej analýze ukladaných údajov nedochádza. Poskytovateľ nie je schopný tieto údaje priradiť ku konkrétnym osobám. Zároveň nedochádza k zlúčeniu týchto údajov s ďalším zdrojmi, pokiaľ s tým nebudete súhlasiť napr. tým, že sa prihlásite k odberu noviniek.

2.2 Popísaný zber údajov vykonáva Piwik, open-source softvér pre štatistickú analýzu prístupu užívateľov. Piwik používa cookies (viď oddiel 5). Informácie o využívaní našej internetovej stránky získané týmito cookies, budú uložené na našom serveri v Nemecku. IP adresa požiadavky je okamžite po spracovaní krátená a na účely uloženia sa stáva anonymná.


Vzhľadom na to, že Piwik je z technických dôvodov prevádzkovaný na inej doméne, ako táto internetová stránka, je jeho prevádzkovanie možné len v tom prípade, že prehliadač prijíma cookies tretej strany. Pokiaľ chcete službe Piwik zabrániť v analýze dát, môžete vo vašom prehliadači nastaviť hlavičku DNT (funkcia „Do Not Track“).

3. Zber a spracovanie dobrovoľne poskytnutých údajov

3.1 Pokiaľ nám oznamujete osobné informácie e-mailom alebo prostredníctvom našich webových stránok (meno, priezvisko, e-mailová adresa, poštová adresa), vo všeobecnosti platí, že tak konáte na základe dobrovoľnosti. Tieto dáta sa používajú na vytvorenie zmluvného vzťahu za účelom spracovania vašich otázok, príp. objednávok, na vlastný prieskum trhu a názorov zákazníkov, ako aj na vlastnú inzerciu zasielanú poštou a e-mailom. K akémukoľvek ďalšiemu využívaniu (najmä sprístupnenie údajov tretím osobám za účelom reklamy, prieskumov trhu, alebo verejnej mienky) nedochádza.
3.2 Ak sa chcete prihlásiť k odberu našich noviniek, potrebujeme vašu e-mailovú adresu, pričom svoje meno môžete poskytnúť dobrovoľne. Spoločne s vašou e-mailovou adresou sa ďalej zhromažďujú a ukladajú dáta, ktoré váš prehliadač automaticky poskytuje (operačný systém, typ prehliadača a verzie, odkazujúce URL a vaša IP adresa). Tieto údaje sú používané len pre komunikáciu s vami, ako súčasť rozosielania noviniek. Prihlásením sa na odber noviniek súhlasíte s tým, že ukladáme vyššie uvedené údaje, avšak k žiadnemu ďalšiemu využívaniu údajov už nedochádza. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a v budúcnosti už žiadne správy nedostanete. Vaše odhlásenie môžete vykonať zmenou nastavenia zasielanie noviniek na našich webových stránkach.

4. Poskytovanie údajov tretím stranám

4.1 Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, nebudú poskytnuté tretím stranám. K poskytnutiu môže dôjsť len:
– v prípade vami daného súhlasu
– v rámci spracovania vašich požiadaviek, objednávok a využívania našich služieb oprávnenými subdodávateľmi, ktorí dostali požadované údaje iba na vykonanie tejto úlohy
– ako súčasť spracovania údajov z objednávok v súlade s § 11 Spolkového zákona na ochranu údajov poskytovateľom služieb podľa ustanovení tohto zákona
– v rámci plnenia zákonných povinností k príslušným orgánom.

5. Cookies

Internetové stránky využívajú cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené lokálne vo vašom prehliadači. Cookies sa používajú najmä pre rozpoznanie zo strany internetového prehliadača a ďalej pre riadenie relácie a pre štatistickú analýzu. Tieto cookies neobsahujú žiadne osobné údaje. Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby sa vám na pevnom disku žiadne cookies neukladali, alebo môžete už uložené cookies vymazať. Pri nastavení ukladania cookies a ich mazaní, postupujte prosím podľa pokynov pomocníka vo vašom prehliadači.

6. Právo na informácie

Na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti zaslanej e-mailom, vám radi bezplatne zašleme informácie o uložených údajoch, ktoré sme o vás dostali prostredníctvom internetovej schránky. Zašlite prosím svoju písomnú požiadavku do Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart alebo na emailovú adresu info@nullgral.de.

Okrem toho, máte v súlade s právnymi predpismi aj právo na opravu, zablokovanie a odstránenie vašich osobných údajov.