Ve svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina

Ve svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina

“V mojom Posolstve som priniesol vedenie o stvorení spolu s vysvet­lením všetkých samočinne pôsobiacich zákonov vo stvorení, ktoré možno nazvať aj zákonmi prírodnými. V tomto vedení ukazuje sa bez medzier celé tkanie vo stvorení a umožňuje jasne poznávať všetky deje. Tak rozvíja v ne­dotknuteľnej dôslednosti účel ľudského života, tiež jeho otázku „odkiaľ“ a „kam“, takže dáva odpoveď na každú otázku, ak človek vážne hľadá.”
“Aby som ľuďom sprostredkoval také vedenie, ktoré by im dalo prehľadné a zrozumiteľné presvedčenie o tom, ako Boh pôsobí vo svojej spravodlivosti a láske, napísal som dielo „Vo svetle Pravdy“, ktoré nenecháva žiadnu medzeru, skrýva v sebe odpoveď na každú otázku a ujasňuje ľuďom to, aké podivuhodné sú cesty vo stvorení, ktoré udržuje mnoho služobníkov jeho vôle.”
“Svojím Posolstvom otváram vám teraz knihu stvorenia! Posolstvo vám ukazuje jasným vysvetlením Božiu reč vo stvorení. Máte sa naučiť rozumieť mu, aby ste si ho mohli celkom osvojiť.”

  • – Abd-ru-shin