Ve svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina

Ve svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina

“V mojom Posolstve som priniesol vedenie o stvorení spolu s vysvet­lením všetkých samočinne pôsobiacich zákonov vo stvorení, ktoré možno nazvať aj zákonmi prírodnými. V tomto vedení ukazuje sa bez medzier celé tkanie vo stvorení a umožňuje jasne poznávať všetky deje. Tak rozvíja v ne­dotknuteľnej dôslednosti účel ľudského života, tiež jeho otázku „odkiaľ“ a „kam“, takže dáva odpoveď na každú otázku, ak človek vážne hľadá.”

  • – Abd-ru-shin