Medzinárodné Hnutie Grálu

Medzinárodné Hnutie Grálu je voľným spoločenstvom ľudí bez ohľadu na ich náboženské vyznanie alebo príslušnosť k národu, či kultúre.

Tento pojem vyjadruje tiež snahy a aktivity smerujúce k uplatneniu poznania čerpaného z diela VO SVETLE PRAVDY POSOLSTVO GRÁLU od Abd-ru-shina. Poznania, ktoré v sebe zahŕňa univerzálne hodnoty ako sú láska, dobro, spravodlivosť a múdrosť.

Z právneho hľadiska nie je organizáciou. Jednotlivec nemá voči spoločenstvu nijaké povinnosti a tiež nepožíva ani žiadne zvláštne práva. Na členstvo v náboženských zoskupeniach a cirkvách dotazovaný nie je.

Medzinárodné Hnutie Grálu tvoria ľudia, ktorí zmienené poznanie prijali a snažia sa podľa neho žiť, teda uplatniť ho vo svojich životoch.

V súčasnosti žije vo svete mnoho ľudí, ktorí sa usilujú o život v zmysle Posolstva Grálu. Toto dielo bolo preložené do osemnástich jazykov, je dostupné vo viac ako deväťdesiatich krajinách a celkové množstvo vydaní už presiahlo niekoľko miliónov.

Viac informácií nájdete na: www.hnutiegralu.net