Abd-ru-shin

Abd-ru-shin_02

Abd-ru-shin, občianskym menom Oskar Ernst Bernhardt, sa narodil 18. apríla 1875 v Bischofswerde, neďaleko Drážďan. Dielo „Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“, ktorého je autorom, napísal pod menom Abd-ru-shin. Je zložené z perzsko-arabských prvkov s významom „Služobník Svetla“.

Detstvo, ktoré prežil Oskar Ernst Bernhardt v Bischofswerde, bolo šťastné. Na jeho školské vzdelanie nadväzovalo obchodné vzdelanie, ktoré dokončil v Drážďanoch.

Ako samostatný obchodník, neskôr spoluvlastník veľkých exportných a importných obchodných spoločností, bol Oskar Ernst Bernhardt často na cestách. Jeho zážitky a dojmy z ciest ho čoskoro podnietili k tomu, aby povolanie obchodníka postupne zanechal v prospech spisovateľskej činnosti. Okrem cestopisov, noviel a románov zaznamenal značné úspechy predovšetkým ako autor divadelných hier.

Po dlhšom pobyte v New Yorku, v rokoch 1912 – 1913, nasledovala študijná cesta do Londýna. V rokoch 1915 – 1919, po vypuknutí prvej svetovej vojny, bol štyridsaťročný Oskar Ernst Bernhardt v zajatí v britskom internačnom tábore na ostrove Isle of Man. Štyri roky trvajúce zajatie mu umožnilo prežívať vnútorné utrpenie ľudí, ktorí už nenachádzali žiadne východisko z chaosu rúcajúcich sa starých hodnotových systémov. Prebudilo sa v ňom prianie pomôcť im vedením o vyšších súvislostiach.

Tak začal Oskar Ernst Bernhardt od roku 1923 uverejňovať prednášky k základným životným otázkam pod menom Abd-ru-shin. Toto meno pritom nevyjadrovalo len to, čím žil a čo spoznal ako svoju úlohu – byť služobníkom Svetla, ale bolo tiež mostom medzi jeho pozemským životom v čase Mojžiša a jeho úlohou sprostredkovateľa „Posolstva Grálu“. Učenie o reinkarnácii je ústrednou súčasťou diela „Vo Svetle Pravdy“.

V roku 1928 sa Abd-ru-shin usadil na Vomperbergu v Tirolsku, blízko Innsbrucku, kde pokračoval v písaní prednášok „Posolstva Grálu“. Po začlenení Rakúska k Nemecku, v roku 1938, zakázal nacistický režim ďalšie rozširovanie jeho diela. Abd-ru-shin bol zatknutý a jeho majetok na Vomperbergu vyvlastnený.

Po šiestich mesiacoch tiesnivej väzby v Innsbrucku musel okupované Rakúsko opustiť. Útočisko našiel napokon v Kipsdorfe, v saských Krušných horách. Pritom mu bolo zakázané verejne pokračovať vo svojom diele, ako aj prijímať návštevy. Gestapo Abd-ru-shina neustále sledovalo a kontrolovalo.

Navzdory situácii, využil roky vyhnanstva na prácu a zredigoval „Posolstvo Grálu“ do podoby trojzväzkového vydania, v akej sa predkladá dnes. Vyhnanstvo a izolácia však mali svoje následky: Abd-ru-shin zomrel v Kipsdorfe dňa 6. decembra 1941 vo veku len 66 rokov.