Kontakt

Slovensko

Nadácia Posolstva Grálu na Slovensku
sídlo: 979 01 Rimavská Sobota, Svätoplukova 18
zapísaná v registri nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
pod č. 203/Na-2002/1133 dňa 8. 2. 2016
bankové spojenie:
ČSOB, a.s., IBAN: SK2375000000004022863948

email: kontakt@nullnadaciaposolstvagralu.sk
Informácie o spracúvaní osobných údajov: https://posolstvo-gralu.org/ochrana-dat-sk/

Nemecko
Stiftung Gralsbotschaft
Schuckertstraße 8
71254 Ditzingen
Německo

E-mail: info@nullgral.de
Telefon: +49 (0) 7156 953215
Telefax: +49 (0) 7156 18663