Diskusný večer, hlavná téma: DESATORO “Desiate prikázanie”

Dátum, miesto
12/12/2019
18:00

Miesto podujatia
Hotel Arcade, Banská Bystrica

Námestie SNP 5
Banská Bystrica
Slovakia
Navigácia k miestu pudujatia

Podujatia na tomto mieste


Otvorené diskusné večery slúžia ku vzájomnej výmene myšlienok inšpirovaných dielom Abd-ru-shina a ku vzájomnej podpore pri poznávaní duchovných a etických stránok života. Konajú sa obvykle raz za mesiac.

Abd-ru-shin ukazuje v knihe  DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ plný význam týchto spoľahlivých pomocí a  usmernení, ktoré sú oporou pre celé ľudské bytie.

Hlavná téma večera:

Desiate prikázanie:  NEBUDEŠ ŽIADOSTIVÝ DOMU, DVORA, DOBYTKA SVOJHO BLÍŽNEHO A VŠETKÉHO, ČO JE JEHO!

Diskusii môže napomôcť, ak pred samotným stretnutím pouvažujete na tým, ako Desatoro vzniklo, aká je jeho aktuálnosť pre dnešnú dobu a oboznámite sa s vysvetleniami Desiateho prikázania a pouvažujete nad ich významom.

Organizátor: Nadácia Posolstva Grálu na Slovensku

Kontaktná osoba:  manželia Búgelovci 0902 620 307

 

Vstup voľný