Diskusný večer, hlavná téma: DESATORO “Ôsme prikázanie”

Dátum, miesto
24/06/2022
17:00 - 19:00

Miesto podujatia
Lučenec

Podujatia na tomto mieste


Otvorené diskusné večery slúžia ku vzájomnej výmene myšlienok inšpirovaných dielom Abd-ru-shina a ku vzájomnej podpore pri poznávaní duchovných a etických stránok života. Konajú sa obvykle raz za mesiac.

Abd-ru-shin ukazuje v knihe  DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ plný význam týchto spoľahlivých pomocí a  usmernení, ktoré sú oporou pre celé ľudské bytie.

Hlavná téma večera:

Ôsme prikázanie: NEVYDÁŠ KRIVÉHO SVEDECTVA PROTI BLÍŽNEMU SVOJMU!

Diskusii môže napomôcť, ak pred samotným stretnutím pouvažujete na tým, ako Desatoro vzniklo, aká je jeho aktuálnosť pre dnešnú dobu a oboznámite sa s vysvetleniami Ôsmeho prikázania a pouvažujete nad ich významom.

Organizátor: Nadácia Posolstva Grálu na Slovensku

Kontaktná osoba: 

manželia Cifrovci

0918 995 580 alebo a.cifra@nullnadaciaposolstvagralu.sk

Záujemcov prosíme, aby sa z organizačných dôvodov prihlasovali na stretnutie najneskôr tri dni vopred prostredníctvom sms alebo emailu, následne im bude potvrdená účasť s uvedením aktuálneho miesta stretnutia.

 

Vstup voľný