Z R U Š E N É / Diskusný večer, hlavná téma: DESATORO “Prvé prikázanie”

Dátum, miesto
20/03/2020
18:00 - 19:45

Miesto podujatia
Lučenec, Komenského 710/2 (zvonček Kancelárie č. 2)

Komenského 2
98401 Lučenec
Slovakia
Navigácia k miestu pudujatia

Podujatia na tomto mieste


Na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti so šírením koronavírusu, je podujatie   z r u š e n é.

Ďakujeme za pochopenie.

 


 

Otvorené diskusné večery slúžia ku vzájomnej výmene myšlienok a podpore pri poznávaní duchovných a etických stránok života. Konajú sa obvykle raz za mesiac.

Abd-ru-shin ukazuje v knihe  DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ jedinečný význam týchto spoľahlivých pomocí a  usmernení, ktoré sú oporou pre celé ľudské bytie.

Hlavná téma večera:

Prvé prikázanie JA SOM PÁN, TVOJ BOH! NEBUDEŠ MAŤ INÝCH BOHOV OKREM MŇA!

Diskusii môže napomôcť, ak pred samotným stretnutím pouvažujete na tým, ako Desatoro vzniklo, oboznámite sa s vysvetleniami Prvého  prikázania a pouvažujete nad ich obsahom a aktuálnosťou pre dnešnú dobu.

Organizátor: Nadácia Posolstva Grálu na Slovensku

Kontakt:  manželia Andrej a Andrea Cifrovci 0903 570 887

Vstup voľný