Diskusný večer, hlavná téma: prednáška „1. ČO HĽADÁTE?“

Dátum, miesto
24/04/2019
17:00

Miesto podujatia
Hotel Spectrum, Trnava, konferenčná miestnosť

Vladimíra Clementisa 13
Trnava
Slovakia
Navigácia k miestu pudujatia

Podujatia na tomto mieste


Ve svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina

Otvorené diskusné večery slúžia ku vzájomnej výmene myšlienok inšpirovaných prvými prednáškami diela Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina a ku vzájomnej podpore pri poznávaní duchovných a etických stránok života.

Hlavná téma večera: prednáška „1. ČO HĽADÁTE?“

 

Diskusii môže napomôcť, ak sa pred samotným stretnutím oboznámite s uvedenou prednáškou a sami pre seba pouvažujete nad jej obsahom.

Organizátor: Nadácia Posolstva Grálu na Slovensku

Kontaktná osoba:

          Ján Spišiak 0908 073 056

 

 

Vstup voľný