Diskusný večer, hlavná téma: prednáška “2. VOLANIE PO POMOCNÍKOVI”

Dátum, miesto
28/05/2019
18:00

Miesto podujatia
GRAND hotel, Trenčín, salón Galéria

Palackého 3477
Trenčín
Slovakia
Navigácia k miestu pudujatia

Podujatia na tomto mieste


Ve svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina

Nadácia Posolstva Grálu a nezisková organizácia Svet Grálu
Vás pozývajú na

DISKUSNÝ VEČER

Otvorené diskusné večery slúžia ku vzájomnej výmene myšlienok inšpirovaných prvými prednáškami diela Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina a ku vzájomnej podpore pri poznávaní duchovných a etických stránok života.

Hlavná téma večera: prednáška “2. VOLANIE PO POMOCNÍKOVI”

 

Diskusii môže napomôcť, ak sa pred samotným stretnutím oboznámite s uvedenou prednáškou a sami pre seba pouvažujete nad jej obsahom.

Pre rozprúdenie diskusie môžu byť nápomocné napríklad otázky:
1. Čo je podľa Vášho názoru pravá “duchovná pomoc”?
2. Aký je podľa Vášho názoru rozdiel medzi vedomosťami a poznaním?

Organizátor: Nadácia Posolstva Grálu na Slovensku

Kontaktná osoba:
          Jozef Mikušinec    mikusinec.j@nullzoznam.sk

Vstup voľný