Diskusný večer, hlavná téma: prednáška “2. VOLANIE PO POMOCNÍKOVI”

Dátum, miesto
23/05/2019
17:30

Miesto podujatia
Hotel KLAR, Liptovský Mikuláš, salónik S4, najvyššie poschodie

1. mája 1741/117
Liptovský Mikuláš
Slovakia
Navigácia k miestu pudujatia

Podujatia na tomto mieste


Ve svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina

Otvorené diskusné večery slúžia ku vzájomnej výmene myšlienok inšpirovaných prvými prednáškami diela Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina a ku vzájomnej podpore pri poznávaní duchovných a etických stránok života.

Hlavná téma večera: prednáška “2. VOLANIE PO POMOCNÍKOVI”

 

Diskusii môže napomôcť, ak sa pred samotným stretnutím oboznámite s uvedenou prednáškou a sami pre seba pouvažujete nad jej obsahom.

Organizátor: Nadácia Posolstva Grálu na Slovensku

Kontaktné osoby:

Rudolf Harčarik 0905 889 088
Peter Knap 0915 927 450

 

Vstup voľný