Diskusný večer, hlavná téma: prednáška „2. VOLANIE PO POMOCNÍKOVI“

Dátum, miesto
13/03/2018
18:00

Miesto podujatia
Hotel Mikado, Nitra

Hollého 11
Nitra
Slovakia

Podujatia na tomto mieste


Ve svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina

Otvorené diskusné večery slúžia ku vzájomnej výmene myšlienok inšpirovaných prvými prednáškami diela Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina a ku vzájomnej podpore pri poznávaní duchovných a etických stránok života.

Hlavná téma večera: prednáška „2. VOLANIE PO POMOCNÍKOVI“

 

Diskusii môže napomôcť, ak sa pred samotným stretnutím oboznámite s uvedenou prednáškou a sami pre seba pouvažujete nad jej obsahom.

Organizátor: Nadácia Posolstva Grálu na Slovensku

Kontaktná osoba:

            Pavol Sokol 0908 766 556
           Ján Spišiak 0908 073 056

Vstup voľný

 


Loading Map....