Diskusný večer, hlavná téma: prednáška “6. MLČANIE”

Dátum, miesto
07/11/2019
18:00

Miesto podujatia
GRAND hotel, Trenčín, salón Galéria

Palackého 3477
Trenčín
Slovakia
Navigácia k miestu pudujatia

Podujatia na tomto mieste


Ve svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina

 

Nadácia Posolstva Grálu a nezisková organizácia Svet Grálu
Vás pozývajú na

DISKUSNÝ VEČER

Otvorené diskusné večery slúžia ku vzájomnej výmene myšlienok inšpirovaných prvými prednáškami diela Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina a ku vzájomnej podpore pri poznávaní duchovných a etických stránok života.

 

Hlavná téma večera: prednáška “6. MLČANIE”

 

Diskusii môže napomôcť, ak sa pred samotným stretnutím oboznámite s uvedenou prednáškou a sami pre seba pouvažujete nad jej obsahom.

 

Organizátor: Nadácia Posolstva Grálu na Slovensku

Kontaktná osoba:
          Jozef Mikušinec    mikusinec.j@nullzoznam.sk

Vstup voľný