Diskusný večer, hlavná téma: prednáška “8. KULT”

Dátum, miesto
09/07/2019
18:00

Miesto podujatia
Čajovňa Čajomila, Brezno

Námestie M.R.Štefánika 27
Brezno
Slovakia
Navigácia k miestu pudujatia

Podujatia na tomto mieste


Ve svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina

Otvorené diskusné večery slúžia ku vzájomnej výmene myšlienok inšpirovaných prvými prednáškami diela Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina a ku vzájomnej podpore pri poznávaní duchovných a etických stránok života.

Hlavná téma večera: prednáška “8. KULT”

 

Diskusii môže napomôcť, ak sa pred samotným stretnutím oboznámite s uvedenou prednáškou a sami pre seba pouvažujete nad jej obsahom.

Organizátor: Nadácia Posolstva Grálu na Slovensku

Kontaktná osoba:

manželia Búgelovci : 0902 620 307

 

Vstup voľný