Diskusný večer k podujatiam: “ŽIVOT PO SMRTI” a “SILA MYŠLIENOK”

Dátum, miesto
21/05/2019
18:00

Miesto podujatia
Hotel BOSS, Žilina, salónik 206

Čepieľ 1
Žilina
Slovakia
Navigácia k miestu pudujatia

Podujatia na tomto mieste


Nadácia Posolstva Grálu a nezisková organizácia Svet Grálu
Vás pozývajú na

DISKUSNÝ VEČER
k podujatiam “ŽIVOT PO SMRTI” a “SILA MYŠLIENOK”

Ve svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shinaOtvorené diskusné večery slúžia ku vzájomnej výmene myšlienok inšpirovaných prvými prednáškami diela Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina a ku vzájomnej podpore pri poznávaní duchovných a etických stránok života. Konajú sa obvykle raz za mesiac.

V rámci diskusného večera bude príležitosť zodpovedať otázky a hovoriť aj o témach podujatí “ŽIVOT PO SMRTI” a “SILA MYŠLIENOK” organizovaných 13. a 14. mája v Žiline.

Kontaktná osoba:

           Ján Spišiak 0908 073 056

Vstup voľný