Diskusný večer k podujatiu: “SILA MYŠLIENOK”

Dátum, miesto
06/05/2019
18:00

Miesto podujatia
Hotel Turiec, Martin, malá konferenčná miestnosť na prízemí

A. Sokolíka 2
Martin
Slovakia
Navigácia k miestu pudujatia

Podujatia na tomto mieste


Nadácia Posolstva Grálu a nezisková organizácia Svet Grálu
Vás pozývajú na

DISKUSNÝ VEČER
k podujatiu “SILA MYŠLIENOK”

Ve svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shinaOtvorené diskusné večery slúžia ku vzájomnej výmene myšlienok inšpirovaných prvými prednáškami diela Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina a ku vzájomnej podpore pri poznávaní duchovných a etických stránok života. Konajú sa obvykle raz za mesiac.

V rámci diskusného večera bude príležitosť zodpovedať otázky a hovoriť aj o témach podujatia “SILA MYŠLIENOK” organizovanej 29. apríla v Martine.

Kontaktná osoba:

           Ján Spišiak 0908 073 056

Vstup voľný