Podujatie: SILA MYŠLIENOK. Ako by sme mohli zmeniť svet.

Dátum, miesto
14/05/2019
18:00

Miesto podujatia
Hotel BOSS, Žilina, salónik 206

Čepieľ 1
Žilina
Slovakia
Navigácia k miestu pudujatia

Podujatia na tomto mieste


Nadácia Posolstva Grálu a nezisková organizácia Svet Grálu
pozývajú na podujatie

SILA MYŠLIENOK
Ako by sme mohli zmeniť svet

Dnes je všeobecne akceptované, že naše myšlienky dokážu pôsobiť podporne ako aj ničivo na jednotlivca alebo spoločnosť. Ale to, že naše myšlienky presahujú rámec nášho života a dokonca vytvárajú určité centrály síl, ktoré ovplyvňujú naše konanie, je však menej známe.

Prijmite pozvanie na verejné čítanie z knihy Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu, ktorá sa venuje téme myšlienok a zároveň ponúka vysvetlenia a riešenia k správnemu použitiu sily myšlienok

Vstup voľný

Leták na stiahnutie

Hotel Boss
Čepiel 1, Žilina,
salónik 206

Kontakt:  0908 073 056