Rozhovory: “SLÁVNOSŤ SVÄTEJ HOLUBICE”

Dátum, miesto
15/05/2019
17:00

Miesto podujatia
Centrum Sveta Grálu Košice

Hlavná 85
Košice
Slovakia
Navigácia k miestu pudujatia

Podujatia na tomto mieste


Svätodušné sviatky sú pre kresťanov spomienkou na udalosť, počas ktorých boli Ježišovi učeníci po bolestivej smrti svojho Pána naplnení zvláštnou duchovnou silou. Ľudia však netušia, že približne v tomto čase je zakaždým v hrade Grálu skutočne deň Svätej Holubice. Holubica je viditeľným znakom Ducha Svätého, Božej vôle. V tento deň obnovuje Duch Svätý silu pre stvorenie. Samozrejme, nie je to vždy presne na svätodušné sviatky, ako sú vypočítané na zemi, ale približne v tom čase.

– čítanie z knihy “Abd-ru-shin”
– počúvanie z CD “Môj cieľ je duchovného druhu”

Termín: 15. mája 2019 (streda)
Čas: 17.00 hod.
Miesto: Centrum Sveta Grálu
Hlavná 85, Košice

kontakty:
Rudolf Harčarik 0905 889 088
Peter Knap 0915 927 450

Vstup voľný