Rozhovory: “VEĽKÁ NOC”

Dátum, miesto
10/04/2019
17:00

Miesto podujatia
Centrum Sveta Grálu Košice

Hlavná 85
Košice
Slovakia
Navigácia k miestu pudujatia

Podujatia na tomto mieste


– čítanie z knihy “Z doznelých tisícročí – Život Ježiša na Zemi”
– počúvanie z CD “Neznáme zo života Ježiša”

Termín: 10. apríla 2019 (streda)
Čas: 17.00 hod.
Miesto: Centrum Sveta Grálu
Hlavná 85, Košice

kontakty:
Rudolf Harčarik 0905 889 088
Peter Knap 0915 927 450

Vstup voľný