Z R U Š E N É /Rozprávanie: ZMYSEL ŽIVOTA a nástrahy egoizmu

Dátum, miesto
18/03/2020
17:30

Miesto podujatia
Penzión Kaštieľ, Veľký Krtíš – banketová sála

A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš
Slovakia
Navigácia k miestu pudujatia

Podujatia na tomto mieste


Na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti so šírením koronavírusu, je podujatie   z r u š e n é.

Ďakujeme za pochopenie.

 


 

Nadácia Posolstva Grálu a nezisková organizácia Svet Grálu
pozývajú na podujatie

ZMYSEL ŽIVOTA a nástrahy egoizmu

 

Prečo nám len vonkajšie veci ako peniaze, kariéra, úspech … ku šťastiu nestačia?

Ve svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina

Pozývame Vás na rozprávanie o hľadaní hodnotných životných súvislostí, o nádeji do budúcnosti a o skúsenosti s nezištným pomáhaním ako receptom na zmysluplný život.

Súčasťou podujatia bude aj predstavenie úryvkov z kníh, ktoré z všeľudského nadkonfesného hľadiska približujú výklad jedinečných prameňov duchovného poznávania a odhaľujú korene etiky fungujúcich osobných, pracovných a spoločenských vzťahov: Desatoro Božích prikázaní, Otčenáš a dielo Vo svetle Pravdy Posolstvo Grálu vydané v 23 jazykoch s 1,3 miliónmi celosvetovo predaných titulov.

Rozprávajúci, Andrej Cifra pôsobí nie len ako advokát, ale venuje sa aj dobrovoľníctvu, a usiluje sa o prepájanie troch zdrojov poznania: duchovného, rozumového a skúsenosti praktického života. „Trvalé hodnoty a každodenný život možno spojiť aj v dnešnej dobe. Život nám prináša radosť a naplnenie pokiaľ popri vonkajšom vkladáme do svojich činností súčasne niečo zo svojho vnútra, z citu, s úprimnou snahou o dobro iného človeka. Rozumové plánovanie a negatívne emócie, zbavené životného tepla, ktoré si človek mylne osvojí ako platný svetonázor, sú slepou uličkou. Iba naša najhlbšia ľudská podstata so schopnosťou cítenia nám umožňuje čerpať z prameňa duchovného poznávania a viesť nás cestami, ktoré majú budúcnosť.“