Stretnutie s Posolstvom Grálu, prednáška “2. VOLANIE PO POMOCNÍKOVI”

Dátum, miesto
09/10/2019
17:30 - 19:30

Miesto podujatia
Hotel BOSS, Žilina, salónik 206

Čepieľ 1
Žilina
Slovakia
Navigácia k miestu pudujatia

Podujatia na tomto mieste


Ve svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina

Stretnutia slúžia ako podnet k vzájomnej výmene myšlienok inšpirovaných prvými prednáškami z diela Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina, k podpore a prehlbovaniu poznania duchovných súvislostí v živote pri hľadaní odpovedí na otázky, ktoré v nás vyvstávajú.

Téma stretnutia: prednáška “2. VOLANIE PO POMOCNÍKOVI”

Hľadaniu odpovedí na otázky, ktoré sa v nás vynárajú a vzájomnej výmene myšlienok pomôže, ak sa pred samotným stretnutím oboznámite s uvedenou prednáškou a sami pre seba pouvažujete nad jej obsahom

Organizátor: Nadácia Posolstva Grálu na Slovensku

Kontaktná osoba:

          Andrea a Miloš Ursínyovci, tel. 0903 552 472

 

Vstup: dobrovoľný