Téma večera: Čo hľadáte? 1. kapitola z Posolstva Grálu

Dátum, miesto
23/02/2023
18:00

Miesto podujatia
Hotel Arcade, Banská Bystrica, salónik

Námestie SNP 5
Banská Bystrica
Slovakia
Navigácia k miestu pudujatia

Podujatia na tomto mieste


Otvorené diskusné večery slúžia ku vzájomnej výmene myšlienok inšpirovaných dielom Abd-ru-shina a ku vzájomnej podpore pri poznávaní duchovných a etických stránok života. Konajú sa obvykle raz za mesiac.

Hlavná téma večera:

Čo hľadáte? 1. kapitola z Posolstva Grálu

Organizátor: Nadácia Posolstva Grálu na Slovensku

Kontaktná osoba: 


manželia Búgelovci 0902 620 307

 

Vstup voľný