Veľká noc – Aktuálnosť jej odkazu pre dnešok

Dátum, miesto
25/04/2019
17:30

Miesto podujatia
Ul. Komenského 2, Lučenec, kancelária č.2

Komenského 2
Lučenec
Slovakia
Navigácia k miestu pudujatia

Podujatia na tomto mieste


Nadácia Posolstva Grálu a nezisková organizácia Svet Grálu
pozývajú na podujatie

Veľká noc
Aktuálnosť jej odkazu pre dnešok

Pozývame vás na spoločné rozhovory o význame Veľkonočného sviatku a čítanie z edície kníh „Z doznelých tisícročí“ a „Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“, ktoré pútavým a zrozumiteľným spôsobom približujú, čo nám Ježiš prišiel povedať.

Miesto podujatia:
Ul. Komenského 2, Lučenec
Kancelária č. 2
v smere od Masarykovej ulice prvý vchod v bytovom dome susediacom s budovou Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti – zvonček Kancelária č. 2 po ľavej strane vchodu

Kontakt: 0903 570 887
z kapacitných dôvodov odporúčame najneskôr deň pred podujatím zaslať sms o plánovanej účasti

Vstup voľný

Leták na stiahnutie