Diskusný večer, hlavná téma: DESATORO „Šieste prikázanie“

Dátum, miesto
26/10/2019
17:00

Miesto podujatia
Hotel Arcade, Banská Bystrica

Námestie SNP 5
Banská Bystrica
Slovakia
Navigácia k miestu pudujatia

Podujatia na tomto mieste


Otvorené diskusné večery slúžia ku vzájomnej výmene myšlienok inšpirovaných dielom Abd-ru-shina a ku vzájomnej podpore pri poznávaní duchovných a etických stránok života. Konajú sa obvykle raz za mesiac.

Abd-ru-shin ukazuje v knihe  DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ plný význam týchto spoľahlivých pomocí a  usmernení, ktoré sú oporou pre celé ľudské bytie.

Hlavná téma večera:

Šieste prikázanie:  NENARUŠÍŠ MANŽELSTVO!

Diskusii môže napomôcť, ak pred samotným stretnutím pouvažujete na tým, ako Desatoro vzniklo, aká je jeho aktuálnosť pre dnešnú dobu a oboznámite sa s vysvetleniami Šiesteho prikázania a pouvažujete nad ich významom.

Organizátor: Nadácia Posolstva Grálu na Slovensku

Kontaktná osoba: 

Igor Vojtek sen.      0918 417 186
manželia Búgelovci 0902 620 307

 

Vstup voľný