1920-1926: Časopis „Listy Grálu“, vydanie Posolstva Grálu 1926

 1. 1920-1926: Časopis „Listy Grálu“, vydanie Posolstva Grálu 1926
 2. 1926-1931: „Volanie“, Listy Grálu, vydanie Posolstva Grálu 1931
 3. 1931-1938: „Posolstvo Grálu doznieva,“ časopis „Hlas“
 4. 1938-1941: Prepracovanie Posolstva Grálu, vydanie z poslednej ruky
 5. Zhrnutie
 6. Príloha
Kapitola 01

Už od roku 1920 začal Oskar Ernst Bernhardt robiť prednášky k otázkam, ktoré vnútorne zamestnávali ľudí v jeho okolí a tieto prednášky aj písomne zaznamenávať.

V rokoch 1923/24 uverejnil pod menom Abd-ru-shin („Abdruschin“) prednášky a odpovede na otázky v siedmych jednotlivých zošitoch, v „Listoch Grálu“ Série I. v „Nakladateľstve Listy Grálu“, Bad Heilbrunn, vo vtedajšom bydlisku rodiny Bernhardt.

Oskar Ernst Bernhardt používal ako autor prednášok svojho Posolstva Grálu meno Abd-ru-shin vo význame „Služobník (Syn) Svetla“. Prvý spôsob písania mena bol Abdruschin, ale v „Listoch Grálu“ sa už používala aj forma „Abd-ru-shin“, aj keď zriedkavo. Tento spôsob písania sa potom presadil od polovice tridsiatych rokov.

gralsbl-serie1-heft3-400px

„Listy Grálu“ séria I
Názvy prednášok, ako aj odpovede na otázky, ktoré neskôr vyšli vo forme prednášky sú:

 • Zošit 1
 • Čo hľadáte
 • Žite! (neskorší názov: Prebuďte sa!)
 • Veľké tajomstvo
  (neskorší názov: Mlčanie)
 • Spása (neskorší názov: Vzostup)
 • Zošit 2
 • Zodpovednosť
 • Osud
 • Stvorenie človeka
 • Človek vo stvorení
 • Dedičný hriech
 • Syn Boží a Syn Človeka
 • Boh
 • Vnútorný hlas
  Odpoveď na otázku k náboženstvu lásky
 • Zošit 3
 • Spasiteľ
 • Tajomstvo zrodenia
 • Odporúča sa okultné školenie?
 • Špiritizmus
 • Pripútaný k zemi
 • Je sexuálna zdržanlivosť potrebná alebo sa odporúča?
 • Odpoveď na otázku o. i. k nepoškvrnenému počatiu
 • Zošit 4
 • Posledný súd
 • Boj
 • Myšlienkové formy
 • Mravnosť
 • Manželstvo
 • Modlitba
 • Zošit 5
 • Človek a jeho slobodná vôľa
 • Moderná duchoveda
 • Nesprávne cesty
  Odpoveď na otázku o. i. k „Panne“ Márii v zasľúbení
 • Zošit 6
 • Uvaľte na neho všetku vinu
 • Skôr než bol Abrahám, som ja
 • Zločin hypnózy
 • Astrológia
 • Symbolika v ľudskom osude
 • Viera
 • Pozemské statky
 • Smrť
 • Zázrak
 • Krst
 • Zošit 7
 • Svätý Grál
 • Tajomstvo „Lucifera“
 • Oblasti temna a zatratenie
 • Oblasti Svetla a raj
 • Svetové dianie
 • Človek a zviera
 • Odpoveď na otázku o. i. k vede a ľudstvu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lila-augabe-400px


V roku 1926 zhrnul Abd-ru-shin prevažnú časť svojich dovtedy v „Listoch Grálu“ Série I. uverejnených prednášok v knižnej forme a vydal ich v „Nakladateľstve Listy Grálu“ (Gralsblätter), Oskar Ernst Bernhardt, Tutzing, pod titulom

„Vo svetle Pravdy – Nové Posolstvo Grálu od Abdruschina“.

Toto vydanie Posolstva Grálu (obsah v prílohe) bolo a aj je označované ako „malé vydanie“ alebo „fialové vydanie“ Posolstva Grálu alebo aj ako „vydanie Posolstva Grálu z Tutzingu“ (vtedajšieho bydliska rodiny Bernhardt a sídla nakladateľstva.

Zo Zošitu 1 „Listov Grálu“ Séria I vyšla vo vydaní Posolstva Grálu z roku 1926 len prednáška „Čo hľadáte?“. Prednášky „Žite!“ (neskorší názov vo vydaní z roku 1931 a vo „Vydaní z poslednej ruky“: „Prebuďte sa!“), „Veľké tajomstvo“ (neskorší názov: „Mlčanie“) a „Spása“ (neskorší názov: „Vzostup“) neboli do tohto vydania ešte pojaté. Ani prednášku „Skôr, než bol Abrahám, som ja“ Abd-ru-shin nebral do úvahy.

Odpovede na otázky z vopred spomenutých zošitov vyšli teraz ako prednášky. Tak napríklad prednášky „Náboženstvo lásky“ a „Odlúčenie ľudstva od vedy“. Prednášky „Duch“ a „Vývoj stvorenia“ uzatvárajú vydanie Posolstva Grálu z roku 1926. Tieto neboli predtým uverejnené. V Zošite 7 Listov Grálu, poslednom zo Série I, bolo však už poukázané na nasledujúcu prednášku o „Stvorení“.

Práve prepracovanie odpovedí na otázky na prednášky ukazuje „vzájomné pôsobenie“ medzi autorom a jeho čitateľmi a poslucháčmi. Ich porozumenie – alebo neporozumenie -, ich otázky a podnety boli často „odrazovým mostíkom“ pre ďalšie prednášky. Od začiatku bolo teda duchovné, vnútorné uspôsobenie ľudí do istej miery kľúčom pre formu toho Posolstva, ktoré malo byť sprostredkované. Tento proces pokračoval až k novému usporiadaniu prednášok v čase pobytu v Kipsdorfe k „Vydaniu z poslednej ruky“.

Tak sa Abd-ru-shin pri zostavovaní vydania Posolstva Grálu z roku 1926 nijako necítil byť viazaný na predchádzajúce poradie svojich prednášok v Listoch Grálu, lež skrz naskrz si ako autor poslúžil možnosťou zostavovať svoje prednášky tak, ako to v tomto čase pokladal za nevyhnutné a správne.

 

 

 1. 1920-1926: Časopis „Listy Grálu“, vydanie Posolstva Grálu 1926
 2. 1926-1931: „Volanie“, Listy Grálu, vydanie Posolstva Grálu 1931
 3. 1931-1938: „Posolstvo Grálu doznieva,“ časopis „Hlas“
 4. 1938-1941: Prepracovanie Posolstva Grálu, vydanie z poslednej ruky
 5. Zhrnutie
 6. Príloha