1931-1938: „Posolstvo Grálu doznieva,“ časopis „Hlas“

 1. 1920-1926: Časopis „Listy Grálu“, vydanie Posolstva Grálu 1926
 2. 1926-1931:
  „Volanie“, Listy Grálu, vydanie Posolstva Grálu 1931
 3. 1931-1938: „Posolstvo Grálu doznieva,“ časopis „Hlas“
 4. 1938-1941: Prepracovanie Posolstva Grálu, vydanie z poslednej ruky
 5. Zhrnutie
 6. Príloha
Kapitola 03

Po vydaní „veľkého vydania“ Posolstva Grálu v roku 1931 – takto pomenovaného na rozdiel od „malého vydania“ z roku 1923 – vyšlo do roku 1934 ďalších 59 očíslovaných jednotlivých prednášok od Abd-ru-shina.

nachklaengle-1-400px

Týchto 59 jednotlivých prednášok potom s prednáškou „Bezbytostné“ a s doslovom „Ako sa má Posolstvo prijímať“ pridal k dielu „Doznievania k Posolstvu Grálu“ Zväzok I  a v tejto forme ho v roku 1934 taktiež uverejnil v nakladateľstve „Der Ruf“ GmbH, Mníchov (obsah v prílohe).

Poradie prednášok v „Doznievania k Posolstvu Grálu“ Zväzok I sa líši aj od poradia predchádzajúcich uverejnení jednotlivých prednášok. Tak je na začiatku tohto vydania prednáška „Sväté Slovo“, ktoré bolo ako jednotlivá prednáška uverejnené až pod číslom 25. Taktiež boli niektoré samostatné prednášky opatrené novým názvom, ako napríklad „Biely rytier“ ako „Nevyhnutné vyrovnanie“, „Vianoce 1932“ ako „Hviezda Betlehemská“, „30. decembra 1932“ ako „Nový zákon“, „Veľký piatok 1933“ ako „Dokonané je!“ ako aj „Veľká noc 1933“ ako „Nechaj v sebe oživiť Veľkú noc, človeče!“

 

59 očíslovaných jednotlivých prednášok

 • 01. V krajine súmraku
 • 02. Ráno vzkriesenia!
 • 03. Hĺbavý človek
 • 04. Dobrovoľní mučeníci, náboženskí fanatici
 • 05. Boží služobníci
 • 06. Inštinkt zvierat
 • 07. Bozk priateľstva
 • 08. Žena neskoršieho stvorenia
 • 09. Skrivený nástroj
 • 10. Všetko mŕtve vo stvorení má byť prebudené, aby sa súdilo!
 • 11. Dieťa
 • 12. Úloha ľudského ženstva
 • 13. Tisícročná ríša
 • 14. Biely rytier
 • 15. Ježiš a Imanuel
 • 16. Vianoce!
 • 17. Všadeprítomnosť!
 • 18. Kristus riekol …!
 • 19. Oddanosť
 • 20. Jemnohmotné tŕnité krovie
 • 21. Lenivosť ducha
 • 22. „Pohyb“ zákonom stvorenia
 • 23. Pozemské telo
 • 24. Temperament
 • 25. Sväté Slovo
 • 26. Hľaď, človeče, ako máš putovať týmto stvorením, aby osudové vlákna tvoj vzostup nebrzdili, ale ho podporovali!
 • 27. Vianoce 1932
 • 28. 30. decembra 1932
 • 29. Kastovníctvo, spoločenské zriadenie
 • 30. Povinnosť a vernosť
 • 31. Usilujte sa o presvedčenie!
 • 32. Krása národov
 • 33. Buď Svetlo
 • 34. Aký si, človeče!
 • 35. Veľký piatok 1933
 • 36. Veľká noc 1933
 • 37. Na hrubohmotnej hranici
 • 38. Pozemský človek pred svojím Bohom
 • 39. Spoznávanie Boha
 • 40. Bytostné
 • 41. Kto teraz nechce poznať moje Slovo kvôli niekomu inému, toho ja nebudem poznať v hodine jeho núdze!
 • 42. Malí bytostní
 • 43. V hrubohmotnej dielni bytostných
 • 44. Duša putuje …
 • 45. Žena a muž
 • 46. Pokrivené duše
 • 47. Duchovný vodca človeka
 • 48. Svetlé nitky nad vami!
 • 49. Tóny Vianoc upomínajúc znejú vesmírom
 • 50. Prakráľovná
 • 51. Kolobeh žiarení
 • 52. Vyhýbajte sa farizejom!
 • 53. Posadnutý
 • 54. Proste a bude vám dané!
 • 55. Vďaka
 • 56. Ja posielam vás!
 • 57. Veľká noc 1934
 • 58. A keď sa ľudstvo opýta …
 • 59. Sklamania

Ďalších 38 jednotlivých prednášok (číslo 60-97) bolo ako takých uverejnených v rokoch 1934 až 1937 a bolo možné ich zakúpiť. Vyšli v nakladateľstve „Der Ruf“ GmbH Mníchov, neskoršie v samostatnom vydavateľstve Vomperberg alebo vo vydavateľstve Maria Bernhardt, Vomperberg.

Niektoré z týchto prednášok Abd-ru-shin už hektograficky vydal rozmnožené vo forme, ako ich po prvýkrát prednášal, skôr, než určil na ďalšie podávanie druhú, prepracovanú verziu s rovnakým číslovaním. Prednášky „Praduchovné úrovne I-VII“ boli predtým vydané pod názvami „Duchovné úrovne I-VII. Napríklad k prvému čítaniu prednášky „Duchovné úrovne V“ došlo 22. apríla 1935 a v tejto verzii bola hneď nato uverejnená. Už v rokoch 1936/37 bola vydaná prepracovaná verzia pod názvom „Praduchovné úrovne V“. Prednášku číslo 73 „Veľká noc 1935“ uverejnil Abd-ru-shin pod názvom „Kniha života“, prednášku číslo 80 „Turíce 1935“ pod názvom „Živé slovo“.

Okrem toho nasledovali ešte neočíslované jednotlivé prednášky „Turíce“, „Všetko musí byť nové!“ a „Hora spásy“.

 

38 ďalších jednotlivých prednášok

 • 60. Brána sa otvára!
 • 61. Rana
 • 62. Všemúdrosť
 • 63. Ľudské slovo
 • 64. Nový rok 1935
 • 65. Hľaď, čo ti prospieva!
 • 66. (Pra) duchovné úrovne I
 • 67. Veriaci zo zvyku
 • 68. Záchranná túžba
 • 69. (Pra) duchovné úrovne II
 • 70. Veľká očista
 • 71. (Pra) duchovné úrovne III
 • 72. (Pra) duchovné úrovne IV
 • 73. Veľká noc 1935 (Kniha života)
 • 74. (Pra) duchovné úrovne V
 • 75. (Pra) duchovné úrovne VI
 • 76. (Pra) duchovné úrovne VII
 • 77. K 30. máju 1935 (Obeť)
 • 78. Strážkyňa plameňa
 • 79. Moc reči
 • 80. Živé slovo (Turíce 1935)
 • 81. Zmysel pre rodinu
 • 82. Útulný domov
 • 83. Plameň učeníka
 • 84. Slabé pohlavie
 • 85. Zborený most
 • 86. Prehľad stvorenia
 • 87. Duchovné zárodky
 • 88. Bytostné zárodky
 • 89. Pripravovatelia cesty
 • 90. Keď je núdza najvyššia, je vám pomoc Božia najbližšia!
 • 91. Očistné plamene
 • 92. Priepasť vlastných prianí
 • 93. Duša
 • 94. Príroda
 • 95. Kruh bytostného
 • 96. Nepadnite v pokušení!
 • 97. Vianoce

Autor zrejme pôvodne plánoval zostaviť z týchto jednotlivých prednášok zväzok II „Doznievania k Posolstvu Grálu“. K tomu však za základe tak historického, ako aj duchovného vývoja nedošlo. Ak je dnes v obehu takéto vydanie „Doznievania k Posolstvu Grálu“, zväzok II, v žiadnom prípade nie je autentické.

Sťažené uverejňovanie prostredníctvom nakladateľstva „Der Ruf“ GmbH, Mníchov pod stále silnejúcim tlakom národno-socialistického režimu podnietil Abd-ru-shina uverejniť ďalších desať prednášok a odpovedí na otázky v roku 1937 v časopise „Die Stimme“(„Hlas“) v nakladateľstve A.-G „Die Stimme“, Zürich.

 

Die Zeitschrift „Die Stimme“

 

Autor zrejme pôvodne plánoval zostaviť z týchto jednotlivých prednášok zväzok II „Doznievania k Posolstvu Grálu“. K tomu však za základe tak historického, ako aj duchovného vývoja nedošlo. Ak je dnes v obehu takéto vydanie „Doznievania k Posolstvu Grálu“, zväzok II, v žiadnom prípade nie je autentické.

Sťažené uverejňovanie prostredníctvom nakladateľstva „Der Ruf“ GmbH, Mníchov pod stále silnejúcim tlakom národno-socialistického režimu podnietil Abd-ru-shina uverejniť ďalších desať prednášok a odpovedí na otázky v roku 1937 v časopise „Die Stimme“(„Hlas“) v nakladateľstve A.-G „Die Stimme“, Zürich.

 

 • ZOŠIT 1
 • Tajomstvo krvi
 • ZOŠIT 2
 • Reč Pána
 • ZOŠIT 4
 • Detskosť
 • ZOŠIT 5
 • Človek a zem
 • ZOŠIT 7
 • Turíce
 • ZOŠIT 8
 • Prvý krok
 • ZOŠIT 9
 • Cudnosť
 • ZOŠIT 10
 • Záchrana! Spása!
 • ZOŠIT 11
 • Kult
 • ZOŠIT 12
 • Strnulosť