Zhrnutie

 

 1. 1920-1926: Časopis „Listy Grálu“, vydanie Posolstva Grálu 1926
 2. 1926-1931: „Volanie“, Listy Grálu, vydanie Posolstva Grálu 1931
 3. 1931-1938: „Posolstvo Grálu doznieva,“ časopis „Hlas“
 4. 1938-1941: Prepracovanie Posolstva Grálu, vydanie z poslednej ruky
 5. Zhrnutie
 6. Príloha

 

 

Kapitola 05

Ak sa v kruhoch nositeľov Grálu hovorí o „starom“ Posolstve, toto sa týka „veľkého vydania“ z roku 1931, diela „Doznievania k Posolstvu Grálu“ zväzok I vyjdeného v roku 1934 a jednotlivých prednášok, ktoré potom ešte vychádzali do konca roku 1937 (sčasti v časopise „Die Stimme“). Tieto sa ako protipól stavajú oproti Posolstvu Grálu „Vo Svetle Pravdy“ zväzok I, II, III – „Vydanie z poslednej ruky“. Pritom sa Posolstvo Grálu „Vo Svetle Pravdy“, veľké vydanie z roku 1931, často označuje ako „vlastné“ Posolstvo alebo ako „pôvodná verzia“ Posolstva Grálu. Vzbudzuje sa dojem, akoby toto vydanie z roku 1931 bolo do určitej miery „spadlo hotové z neba“, zatiaľ čo „Vydanie z poslednej ruky“ je prezentované ako prepracovanie, pričom sa ešte rozsievajú aj pochybnosti, či toto prepracovanie vykonal Abd-ru-shin sám. Nevidí sa alebo sa nevie, že aj toto „veľké vydanie“ z roku 1931, podobne ako potom neskoršie „Vydanie z poslednej ruky“, zanecháva za sebou stopy vývoja. Abd-ru-shin aj pre toto „veľké vydanie“ zmenil v porovnaní s „malým vydaním“ z roku 1926 poradie, pripojil do neho nové prednášky a iné redakčne (napríklad pravopis a opakovania) prepracoval.

V záverečnom slove „veľkého vydania“ z roku 1931 formuloval Abd-ru-shin poznanie svojho duchovného pôvodu a s ním spojenej pomoci pre ľudí.

Aj keď tam píše, že on, Abd-ru-shin, „dovŕšil teraz svoje Posolstvo ľudstvu“, nebolo tým však povedané, že už viac nemal ľuďom čo povedať, nadväzne na to predsa vytvoril mnohé ďalšie prednášky. Ale obsahom prednášok v tejto forme dal pre ľudí vtedajšej doby „ten základ“, ktorý im umožnil spoznať v Posolstve Grálu pomoc Stvoriteľa pre ľudí. Až tým boli ľudia schopní rozumieť ďalším nasledujúcim vysvetleniam, akými bolo „Doznievania k Posolstvu Grálu“ a premieňať ich v čin.

Aj výrok z doslovu „Ako sa má Posolstvo prijímať“ („Doznievania k Posolstvu Grálu Zväzok I) „… nezmenené musíte nechať moje Posolstvo, …“ sa často používa ako argument, aby sa „dokázalo“, že toto vydanie sa nesmelo zmeniť. Toto upozornenie sa však týka len nás ako poslucháčov alebo čitateľov, nie však samotného autora. On ako pôvodca Posolstva Grálu mohol formu samozrejme zmeniť.

Táto možnosť prepracovania sa vyslovene spomína aj v troch zmluvách s nakladateľstvom, ktoré boli uzavreté medzi nakladateľstvom „Der Ruf“ GmbH, Mníchov a Abd-ru-shinom ako autorom dňa 1.10.1930, 19.9.1932 a 28.1.1935:

„Pán Bernhardt sa zaväzuje, že sa bezplatne postará o korektúry a kontroly hárkov z tlače, ktoré sa ukážu ako  nevyhnutné. Prípadné nutné potreby prepracovania taktiež nebudú osobitne platené.“ (28.1.1935).

Pochopenie a použitie Posolstva z Grálu sa stávalo v priebehu nasledujúcich rokov pre ľudí čoraz ťažšie. História ukázala, že prevažná väčšina ľudí sa vydala inými cestami než tými, ktoré sú ukázané v Posolstve Grálu. No nielen väčšina ľudí vo všeobecnosti, ale aj niektorí vyznávači Posolstva Grálu, ktorí ho už spoznali ako životnú pomoc.

Už v roku 1937 sa Abd-ru-shin pred niekoľkými dôvernými osobnosťami zmienil o tom, že vývoj si vyžaduje prepracovanie jeho prednášok, ako vyplýva z listov a prehlásení týchto osôb.

Na toto prepracovanie sa Abd-ru-shin podujal počas svojho núteného pobytu v Kipsdorfe. V tomto čase bolo napriek veľkým ťažkostiam niekoľkým nositeľom kríža umožnené, navštíviť Abd-ru-shina, pani Máriu a slečnu Irmingard. Týmto nositeľom kríža hovoril o prepracovaní svojich prednášok a prehlásil, že Posolstvo Grálu zostavil do troch častí. Niektoré z týchto osôb dokumentovali neskoršie spomienky na návštevy v prehláseniach alebo listoch.

Ťažko by bolo pochopiť, ako veľmi Abd-ru-shin pod ťarchou svojho núteného pobytu musel trpieť. Vnútorné napätia a záťaž v dôsledku toho, že mu bolo zabránené pôsobiť, sa napokon prejavili aj v telesnej oblasti. Počas jedného pobytu v nemocnici v novembri 1941 nedokázali lekári diagnostikovať žiadnu fyzickú príčinu a podvolili sa prianiu pacienta, vrátiť sa „domov“ do Kipsdorfu. Tam sa Abd-ru-shin v popoludňajších hodinách 6. decembra 1941 odlúčil od tejto zeme. Jeho prianie vrátiť sa domov usilovalo k svojmu cieľu, ktorý ležal nesmierne ďaleko nad touto zemou.

Maria a Irmingard Bernhardt boli po odchode Abd-ru-shina do jeho domova tie osoby, ktoré v jeho diele pokračovali. Museli znášať roky vojny plné utrpení, kým sa po skončení vojny v roku 1945 mohli vrátiť na Vomperberg, do pozemského miesta pôsobenia Abd-ru-shina.

O nejaký čas oznámili v jednom obežníku vyznávačom Posolstva Grálu, že Abd-ru-shin svoje Posolstvo v rokoch kipsdorfského pobytu prepracoval.

Maria a Irmingard Bernhardt nemohli mať – ako sa im to tu a tam vyčíta – nijaké výhody vyplývajúce z prepracovania Posolstva Grálu. O koľko jednoduchšie by to pre nich oboch po vojne bolo, vydať „veľké vydanie“ z roku 1931, „Doznievania k Posolstvu Grálu“ z roku 1934 a jednotlivé prednášky vydané do roku 1937 opäť v tejto „starej“ forme! Boli by si mohli ušetriť množstvo námahy, osočovaní, útokov a tiež nákladov.

Len presvedčenie, že chcú spĺňať vôľu Abd-ru-shina a jeho Posolstvo šíriť tak, ako to on sám s konečnou platnosťou určil, bolo základom ich konania.

 

Ausgabe letzter Hand

 1. 1920-1926: Časopis „Listy Grálu“, vydanie Posolstva Grálu 1926
 2. 1926-1931: „Volanie“, Listy Grálu, vydanie Posolstva Grálu 1931
 3. 1931-1938: „Posolstvo Grálu doznieva,“ časopis „Hlas“
 4. 1938-1941:
  Prepracovanie Posolstva Grálu, vydanie z poslednej ruky
 5. Zhrnutie
 6. Príloha