Príloha

 1. 1920-1926: Časopis „Listy Grálu“, vydanie Posolstva Grálu 1926
 2. 1926-1931: „Volanie“, Listy Grálu, vydanie Posolstva Grálu 1931
 3. 1931-1938: „Posolstvo Grálu doznieva,“ časopis „Hlas“
 4. 1938-1941:
  Prepracovanie Posolstva Grálu, vydanie z poslednej ruky
 5. Zhrnutie
 6. Príloha
Kapitel 06

Zoznam prednášok
„Vo svetle Pravdy – Nové Posolstvo Grálu od Abdruschina“, vydanie 1926; tzv. „malé vydanie“, „fialové vydanie“ či „tutzingské vydanie“:

 • 01. Čo hľadáte?
 • 02. Zodpovednosť
 • 03. Osud
 • 04. Stvorenie človeka
 • 05. Človek vo stvorení
 • 06. Dedičný hriech
 • 07. Syn Boží a Syn Človeka
 • 08. Boh
 • 09. Vnútorný hlas
 • 10. Náboženstvo lásky
 • 11. Spasiteľ
 • 12. Tajomstvo zrodenia
 • 13. Odporúča sa okultné školenie?
 • 14. Špiritizmus

  lila-augabe-400px

 • 15. Pripútaný k zemi
 • 16. Je pohlavná zdržanlivosť nevyhnutná alebo prospešná?
 • 17. Posledný súd
 • 18. Boj
 • 19. Myšlienkové formy
 • 20. Mravnosť
 • 21. Manželstvo
 • 22. Modlitba
 • 23. Človek a jeho slobodná vôľa
 • 24. Moderná duchoveda
 • 25. Nesprávne cesty
 • 26. Uvaľte na neho všetku vinu
 • 27. Zločin hypnózy
 • 28. Astrológia
 • 29. Symbolika v ľudskom osude
 • 30. Viera
 • 31. Pozemské statky
 • 32. Smrť
 • 33. Zázrak
 • 34. Krst
 • 35. Svätý Grál
 • 36. Tajomstvo Lucifera
 • 37. Oblasti temna a zatratenie
 • 38. Oblasti svetla a raj
 • 39. Svetové dianie
 • 40. Rozdiel v pôvode medzi človekom a zvieraťom
 • 41. Odlúčenie ľudstva od vedy
 • 42. Duch
 • 43. Vývoj stvorenia

 

Zoznam prednášok
„Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdruschina“, veľké vydanie 1931

gb-grosse-ausg1931-d-400px

 • Predslov
 • 01. Čo hľadáte?
 • 02. Prebuďte sa
 • 03. Mlčanie
 • 04. Vzostup
 • 05. Zodpovednosť
 • 06. Osud
 • 07. Stvorenie človeka
 • 08. Človek vo stvorení
 • 09. Dedičný hriech
 • 10. Syn Boží a Syn Človeka
 • 11. Boh
 • 12. Vnútorný hlas
 • 13. Náboženstvo lásky
 • 14. Spasiteľ
 • 15. Tajomstvo zrodenia
 • 16. Odporúča sa okultné školenie?
 • 17. Špiritizmus
 • 18. Pripútaný k zemi
 • 19. Je pohlavná zdržanlivosť nevyhnutná alebo prospešná?
 • 20. Posledný súd
 • 21. Boj
 • 22. Myšlienkové formy
 • 23. Mravnosť
 • 24. Bdej a modli sa!
 • 25. Manželstvo
 • 26. Právo dieťaťa voči rodičom
 • 27. Modlitba
 • 28. Otčenáš
 • 29. Velebenie Boha
 • 30. Človek a jeho slobodná vôľa
 • 31. Moderná duchoveda
 • 32. Nesprávne cesty
 • 33. Ideálni ľudia
 • 34. Uvaľte na neho všetku vinu
 • 35. Zločin hypnózy
 • 36. Astrológia
 • 37. Symbolika v ľudskom osude
 • 38. Viera
 • 39. Pozemské statky
 • 40. Smrť
 • 41. Zosnulý
 • 42. Zázrak
 • 43. Krst
 • 44. Svätý Grál
 • 45. Tajomstvo Lucifera
 • 46. Oblasti temna a zatratenie
 • 47. Oblasti svetla a raj
 • 48. Svetové dianie
 • 49. Rozdiel v pôvode medzi človekom a zvieraťom
 • 50. Odlúčenie ľudstva od vedy
 • 51. Duch
 • 52. Vývoj stvorenia
 • 53. Ja som Hospodin, tvoj Boh!
 • 54. Nepoškvrnené počatie a narodenie Syna Božieho
 • 55. Smrť Syna Božieho na kríži a Posledná večera
 • 56. Zostúp z kríža
 • 57. To je moje telo! To je moja krv!
 • 58. Vzkriesenie pozemského tela Kristovho
 • 59. Ľudské zmýšľanie a Božia vôľa v zákone zvratného pôsobenia
 • 60. Syn Človeka
 • 61. Blúdenie
 • 62. Pohlavná sila a jej význam pre duchovný vzostup
 • 63. Ja som vzkriesenie i život, nikto neprichádza k Otcovi, iba skrze mňa!
 • 64. Čo oddeľuje dnes tak mnoho ľudí od Svetla?
 • 65. Volanie po vodcovi
 • 66. Hrubohmotnosť, jemnohmotnosť, žiarenia, priestor a čas
 • 67. Omyl jasnovidectva
 • 68. Druhy jasnovidectva
 • 69. V ríši démonov a fantómov
 • 70. Okultné školenie, mäsitá alebo rastlinná strava
 • 71. Liečivý magnetizmus
 • 72. Žite prítomnosti!
 • 73. Veľká kométa
 • 74. Čo má človek robiť, aby mohol vojsť do kráľovstva Božieho?
 • 75. Vidíš triesku v oku brata svojho, ale na brvno vo vlastnom oku nedbáš!
 • 76. Boj v prírode
 • 77. Vyliatie Ducha Svätého
 • 78. Pohlavie
 • 79. Môže byť staroba prekážkou duchovného vzostupu?
 • 80. Bolo raz…
 • 81. Otče, odpusť im; lebo nevedia, čo činia!
 • 82. Bohovia – Olymp – Walhalla
 • 83. Povolaní
 • 84. Ľudský tvor
 • 85. A tisíc rokov je ako jeden deň
 • 86. Cit
 • 87. Svetový učiteľ
 • 88. Cudzinec
 • 89. Posledné slovo
 • 90. Antikrist
 • 91. A splnilo sa…
 • Záverečné slovoDodatok:
 • Desatoro Božích prikázaní
 • Život

Zoznam prednášok
„Posolstvo Grálu doznieva od Abdruschina“ zväzok I, 1934

nachklaengle-1-400px

 • 01. Sväté Slovo
 • 02. V krajine súmraku
 • 03. Ráno vzkriesenia
 • 04. Hĺbavý človek
 • 05. Dobrovoľní mučeníci, náboženskí fanatici
 • 06. Služobníci Boží
 • 07. Inštinkt zvierat
 • 08. Bozk priateľstva
 • 09. Žena pozdejšieho stvorenia
 • 10. Skrivený nástroj
 • 11. Všetko mŕtve vo stvorení má byť vzkriesené, aby sa súdilo!
 • 12. Dieťa
 • 13. Úloha ľudského ženstva
 • 14. Tisícročná ríša
 • 15. Potrebné vyrovnanie
 • 16. Ježiš a Imanuel
 • 17. Vianoce!
 • 18. Všadeprítomnosť
 • 19. Kristus riekol…!
 • 20. Oddanosť
 • 21. Jemnohmotné tŕnité krovie
 • 22. Lenivosť ducha
 • 23. „Pohyb“ zákonom stvorenia
 • 24. Pozemské telo
 • 25. Temperament
 • 26. Hľaď, človeče, ako máš putovať týmto stvorením, aby osudové vlákna tvoj vzostup nebrzdili, ale ho podporovali!
 • 27. Betlehemská Hviezda
 • 28. Nový zákon
 • 29. Kastovníctvo, spoločenské zriadenie
 • 30. Povinnosť a vernosť
 • 31. Usilujte sa o presvedčenie!
 • 32. Krása národov
 • 33. Aký si, človeče!
 • 34. Dokonané je!
 • 35. Nechajte v sebe oživiť Veľkú noc!
 • 36. Na hrubohmotnej hranici
 • 37. Pozemský človek pred svojím Bohom
 • 38. Poznávanie Boha
 • 39. Bytostné
 • 40. Kto teraz nechce poznať moje Slovo kvôli niečomu inému, toho ani ja nebudem poznať v hodine jeho núdze!
 • 41. Malí bytostní
 • 42. V hrubohmotnej dielni bytostných
 • 43. Duša putuje
 • 44. Žena a muž
 • 45. Pokrivené duše
 • 46. Duchovný vodca človeka
 • 47. Svetlé nitky nad vami!
 • 48. Vianočné zvuky výstražne znejú vesmírom
 • 49. Prakráľovná
 • 50. Kolobeh žiarení
 • 51. Vyhýbajte sa farizejom!
 • 52. Posadnutý
 • 53. Proste a bude vám dané.
 • 54. Vďaka
 • 55. Sklamania
 • 56. A keď sa ľudstvo spýta
 • 57. Buď svetlo!
 • 58. Ja vás posielam!
 • 59. Veľká noc 1934
 • 60. Bezbytostné
 • 61. Ako sa má Posolstvo prijímať